Visita do Centro de Estudos Nipo-brasileiros (Jinmonken)

NIPO- PARINTINS dia 26/04/20182018. Recebemos a visita: do Centro de Estudos Nipo-Brasileiros de São Paulo comandado pela seus diretores: Sra Tamiko hosokawa Ogawa, Akio Ogawa e Sra Sueli Yuri Utsunomiya.

Read More